Kitap Merkezi

Belirlenen hedefler doğrultusunda seçilen kitaplar bu köşede çocukların incelenmesi için bırakılır. Ay içerisinde uygulanacak etkinliğe veya belirli haftalara göre kitapların konu içerikleri devamlı güncellenmeli. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek için içerik sürekli yenilenmelidir.