Cam kapı duvar süslemeleri
Okulöncesi kurumların da verilmek istenen özellikle soyut konular çoğu zaman görsel materyallerle hatta çocuğun merkezde olduğu etkinliklerle verilmelidir. Örneğin mevsimler, bayramlar ,sınıf kuralları ,sayılar,şekiller v.b. konular ele alınırken çocukların sürekli görmeleri açısından sınıf duvarları camlar kapılar gibi yerler zemin olarak kullanılabilir. Bahsettiğimiz yerlere çocuklarla hazırlanan görseller yerleştirilebilir.