Merkezler ve köşeler

Henüz okuma bilmeyen ve tam anlamı ile soyut düşünemeyen okulöncesi çocuklarına belirli kuralları, etkinlik amacını, ya da farklı deneyimleri yaşayarak öğrenebileceği merkezler( fen ve doğa-drama mevsimler v.b ) görsel algısına hitap edecek şekilde hazırlanmalıdır… Örneğin ritmik sayma yapan çocuklar oluşturulan sayı köşesi sayesinde rakamların sembollerini de pekiştirmiş olacaktır