Değerler Eğitiminin Önemi ve Gereği

Eğitimin nihai hedefi değer yaratmak, değerleri tutarlı bir kişilik ekseninde toplumsal ortamda yapılandırmak bireyin ihtiyaç ve beklenti, koşul ve özelliklerine göre yorumlayarak düşünce, duygu, beceriler olarak eylem haline getirmiş bireyler yetiştirmektir…