Fen merkezi

Soyut kavramlar ile ilgili verilmek istenen davranışlar bu merkezin amacıdır mikrop, canlılar, zaman kavramı bu merkezde yapılacak deney ve incelemeler sayesinde daha anlaşılır olmakta