Gece Gündüz Uzay Zaman

Zaman kavramı oldukça soyut bir kavramdır. Bu nedenle erken çocukluk dönemi olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar henüz soyut kavramlarla düşünebilme becerisine sahip olmadıklarından zaman kavramını yetişkinlerin algıladığı düzeyde anlayamazlar.

Zaman kavramı; küçük yaştaki çocuklarda daha genel kavramlar aracılığıyla aktarılmalı çocukların yaşları ilerledikçe daha özel kavramlara doğru gidilmelidir. Yani küçük bir çocuk için sabah ve akşam oluşu konusunda farkındalık uyandırma ile başlanırken, bu farkındalık çocuğun yaşı ilerledikçe saati bilme, söylenilen zaman biriminin büyüklüğü konusunda fikir sahibi olmaya doğru gitmelidir.

Çocuklar donanımları itibariyle istek ve arzularına “anlık” doyum arayışı içindedirler. Zaman kavramını anlamaları  kolay olmadığından beklemek bir çocuk için katlanılması oldukça güç bir durum olabilir. Çocukların her istediklerine anında kavuşmalarını engellemek, ertelemek, onların anlayabileceği zaman kavramları ile beklemelerini sağlamak aynı zamanda “zaman”a yönelik farkındalıklarını arttırmak için iyi bir yöntem olabilir.