Türkçe Dil Etkinlikleri

Okul öncesi eğitim kurumlarında ana dilin kazanılması için bireysel etkinlikler yanında grup etkinliklerinin de yapılması gereklidir. 3-6 yaş grubunda bulunan çocukların grup içinde ve doğal ortamda bulunmaları ve etkinliklere katılmaları dili kolaylıkla öğrenmelerini sağlar. Türkçe etkinlikleri planlanırken çocukların gelişim seviyesi, yaşı, dikkat süresi, bireysel özellikleri, çevresel koşullar, özel durumlar ve çocukların sahip olduğu önceki kazanımları göz önüne alınır.
Okul öncesi eğitim kurumlarında Türkçe dil etkinlikleri genellikle sabah kahvaltısından sonra uygulanır. Yarım gün eğitim veren okul öncesi eğitim kurumlarında ise serbest zaman etkinliklerinin sabah kahvaltısı veya ikindi kahvaltısından sonra uygulanması önerilir. Ancak uygulama saatleri sınırlayıcı olmamalıdır. Çocukların ilgi ve istekleri dikkate alınarak çocukların yorgun olmadığı farklı bir zamanda da planlanıp uygulanabilir.

Tanımı ve Önemi

Türkçe dil etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler çocuğun gelişim özelliklerini destekleyecek şekilde kullanılmalıdır.

Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri sayesinde çocuklar başkalarının konuşmalarını dinleyerek ve onlara uygun karşılıklar vererek konuşmalara katılırlar.

Türkçe dil etkinlikleri, çocuğun zihinsel geliĢiminde de etkilidir. Çocuklar belli konularla ilgili düşüncelerini açıklarlar. Olaylar arasında neden sonuç ilişkileri kurarlar. Belli kavramları kullanmayı öğrenirler. Gözlem yapma ve problem çözme yeteneklerini geliştirirler.

Türkçe dil etkinliklerinde çocuklar belli durumlarla ilgili duygularını sadece sözel ifadelerle değil, vücut hareketlerini (jest ve mimikler) kullanarak da ifade ederler. Yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı bulurlar. Böylece psikomotor becerileri de desteklenir.

Çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri de Türkçe dil etkinliklerinden olumlu olarak etkilenmektedir. Çocuklar birbirlerinin konuşmalarını dinleyerek başkalarının haklarına saygı duymayı, sırasını beklemeyi, kendi düşüncelerini aktarmayı, kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Grup içinde konuşma cesareti kazanarak kendilerine olan güvenleri gelişir. Duygu ve düşüncelerini toplumca kabul edilen yollarla aktarmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitim kurumunda Türkçe dil etkinlikleri ile akıcı ve dil kurallarına uygun olarak konuşmayı öğrenen çocuk, diğer çocuklarla ve yetişkinlerle olumlu ilişkiler kurar.

Türkçe dil etkinliklerinde uygulanan günlük hayattaki nesne ve olaylar hakkındaki sohbetler, sözcük oyunları, çeşitli öyküler, tekerlemeler, şiirler, bilmeceler, parmak oyunları, hikâye öykü kitabının okunuşunu izleme, kitabı sağdan sola çevirme gibi etkinlikler, görsel okumanın gelişmesi, renkleri ayırt edebilme, görsel-işitsel hafızanın gelişmesi, el-göz koordinasyonu gibi okuma öncesinde gerekli olan becerilerin gelişmesinde önemli rol oynar.